Noni

Sok Noni CaliVitazamowienie noni

Polskie Atesty

Zgodnie z decyzją nr. GIS-HŻ4433-D-64/RW/03 Polinesian Noni Liquid zakwalifikowano w Polsce jako Dietetyczny Środek Spożywczy

Suplementy żywieniowe CaliVita International znajdujące się w polskiej ofercie, posiadają wymagane w Polsce zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – są wymagane w przypadku dietetycznych środków spożywczych lub posiadają zezwolenia Polskiego Zakładu Higieny (PZH) – w przypadku kosmetyków. Każda dostawa otrzymuje orzeczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID) o braku zastrzeżeń co do importowanych środków spożywczych.

Oznakowanie wszystkich preparatów jest zgodne z wymogami polskiego prawodawstwa oraz Unii Europejskiej – posiadają etykietę, akceptowaną przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), zawierającą wszystkie wymagane informacje.

Więcej o atestach przeczytasz tutaj


Polecamy :